Ons het uitgebreide ondervinding in die verskaffing van `n wye reeks dienste soos:

Advies oor belasting
Ontwikkeling van rekeningkundige stelsels
Instandhouding van rekeningkundige stelsels
Opstel van finansiële rekords en state
Verslaglewering oor finansiële resultate en vertolking daarvan
Uitvoerbaarheidstudies
Voltooi en indien van:  Inkomstebelastingopgawes
        BTW Opgawes
        Werknemersbelastingopgawes
        Vaardigheidsheffingopgawes
        Werknemersbelastingrekonsilliasies
        IRP5 sertifikate
        Vergoedingskommissaris - 
                Loonstate
                Ongevalle eise
         Werkloosheidsversekerings Opgawes
 Skakeling met die Ontvanger van Inkomste
Advies oor beleggings
Pligte as Rekeningkundige Beampte
Sekretariële Dienste vir Maatskappye en Beslote Korporasies
Kontantvloeistate en begrotings
Finansiële inligting vir Handels Banke
Finansiële inligting vir ander finansiële instellings, bv. Business  Partners en Landbank
Advies en toesighouding oor installering en implementering van rekenaarstelsels
Opstel van Trust Aktes
Boedelbeplanning
Agente vir korttermyn Versekering 
        S.A.Eagle
        Santam
[ Tuisblad ]
[ Vennote ]
[ Dienste ]
[ Geskiedenis ]
[ Kontak ons ]
[ English ]